Henkinen vahvuus

Henkinen vahvuus

Synnymme ja kasvamme erilaisiksi ihmisiksi, joihin elinympäristöllä on suuri vaikutus jo varhaisesta iästä lähtien. Henkinen vahvuus on ihmisen psykologinen piirre, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Henkinen vahvuus muokkautuu vuosien saatossa, johon vaikuttavat muun muassa ihmissuhteet, työ, onnistumiset, epäonnistumiset jne. Henkinen vahvuus on tärkeä piirre ihmisessä ja se on hyvä oppia tuntemaan. Se vaikuttaa meihin elämän jokaisella osa-alueella jollain tapaa ja siksi sen tunteminen onkin tärkeää eikä sen tuntemista kannata vähätellä lainkaan. Henkinen vahvuus ei välttämättä näy päällepäin laisinkaan. Emme voi siis sanoa, onko joku ihminen henkisesti vahva vai ei vain katsomalla tätä henkilöä ulkoapäin.

Millainen on henkisesti vahva ihminen?

Käsitettä “henkisesti vahva ihminen” voi olla vaikeaa määrittää tarkasti. Joitain tunnuspiirteitä voidaan tällaisista ihmisistä kuitenkin löytää. Henkisesti vahva ihminen osaa esimerkiksi sanoa vastapuolelle “ei”. Hän ei tunne huonoa omaa tuntoa siitä, että on sanonut ei. Henkisesti vahva ihminen hyväksyy, että hänellä on lupa olla omat mielipiteensä ja siihen kuuluu myös kieltäytymisen taito.

Epäonnistuminen kuuluu osana elämään. Tämä voi olla monelle vaikeaa hyväksyä. Epäonnistuessaan henkisesti vahva henkilö ei vaivu masennukseen, vaan kokee, että epäonnistuminen voikin olla mahdollisuus oppia jotain uutta ja kasvaa ihmisenä vahvemmaksi. Hän myös jaksaa yrittää uudelleen ja uudelleen epäonnistumisen jälkeen.

Millainen on henkisesti vahva ihminen?

Pelko on monelle tuttu tunne, joka saattaa tulla useamman kerran elämän aikana vastaan. Kysymys kuuluukin, miten käsitellä pelkoa ja pelkotiloja? Henkisesti vahva ihminen osaa hallita pelkotilojaan ja niistä aiheutuneita tuntemuksia. Pelkotila on heille mahdollisuus, mahdollisuus kohdata ja voittaa tämä kyseinen pelko tai pelkotila.

Maailma on pullollaan negatiivisia henkilöitä. Henkisesti vahva ihminen ei halua antaa tällaisten henkilöiden vaikuttaa omaan elämäänsä ainakaan negatiivisella tavalla. Hän osaa suodattaa negatiivisten henkilöiden viestimän ja olla ottamatta itseensä negatiivisen ihmisen kommentteja. Henkisesti vahva ihminen ei myöskään kadehdi toisten menestystä vaan osaa iloita toisten puolesta. Toisten menestys ei ole itseltä pois ja se on hyvä muistaa.

Miten harjoittaa henkistä vahvuutta?

Henkistä vahvuutta voi harjoittaa ja oppia harjoittamaan monella tapaa. Psykologian kirjoista ja internetin erilaisilta sivustoilta löytyy monipuolisia ohjeita henkisen vahvuuden harjoittamiseen. Harjoitukset vaihtelevat hieman eri sivustoilla ja kirjoissa, niiden painotusalueet vaihtelevat aina hieman kirjoittajan ja hänen tietopohjansa mukaan. Mutta paljon niistä löytyy samantapaisiakin harjoitteita. Kannattaa siis lueskella erilaisia juttuja ja pohtia, mikä tuntuisi itselle sopivimmalta tavalta. Jos lukeminen ja tutkiskelu ei tunnu itselle sopivalta tavalta, voi asiaa kysellä myös ammattiasiantuntijalta, esimerkiksi asiantuntevalta psykologilta. Psykologeja löytää nykyään myös ihan internetistä, eli ei edes välttämättä tarvitse lähteä konkreettisesti psykologin vastaanotolle vaan ohjeita voi tiedustella netin välityksellä. Tapoja on siis monia.

Henkinen vahvuus on kuin lihaksisto. Tätä lihaksistoa voi harjoittaa kuten urheilija harjoittaa esimerkiksi jalkalihaksiaan. Katsotaan seuraavaksi muutama esimerkki henkisen vahvuuden kehittämiseen. Henkistä vahvuuttaan voi oppia kehittämään, kun hiljentyy päivittäin miettimään omaa itsetietoisuuttaan. Tähän ei tarvitse käyttää kovinkaan suurta osaa päivästä, vaan itsetutkiskeluun riittää 15-20 minuuttia päivittäin. Itsetutkiskelun avulla oppii tuntemaan itseään paremmin, tällöin myös muutokset ovat mahdollisia.

Surullisuus ja negatiiviset tunteet kuuluvat elämään. Näiden tunteiden hallintaa voi oppia harjoittamaan. Henkisesti vahva henkilö hyväksyy nämä tunteet osana elämää. Vaikka nämä tunteet hyväksyy, ei se tarkoita missään nimessä luovuttamista. Päin vastoin, kun vaikeat tunteet hyväksyy, voi elämässä mennä eteenpäin.

Vaikeita itselle epämiellyttäviä tilanteita tulee varmasti jokaiselle vastaan elämän aikana. Tällaisia tilanteita voi ajan kanssa oppia hallitsemaan, kun tuntee itseään tarpeeksi. Henkisesti vahva henkilö yrittää suhtautua tällaisiin tilanteisiin positiivisesti ja kokee tilanteet mahdollisuuksina tai haasteina. Henkinen vahvuus ja sen hallinta on tärkeä asia elämässä. Edellä mainittiin vain muutamia esimerkkejä henkisen vahvuuden hallintaan ja kehittämiseen liittyen. Tapoja on runsaasti lisää ja niihin kannattaakin tutustua kunnolla, jotta oppisi samalla tuntemaan paremmin itseään ja tunteitaan. Meillä kaikilla on mahdollisuus kehittyä ihmisenä ja kehittää henkistä vahvuuttamme parempaan ja vahvempaan suuntaan.