NLP pyrkii kertomaan aivoille, miten toimia paremmin

NLP pyrkii kertomaan aivoille, miten toimia paremmin

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi vilahtelee keskusteluissa toistuvasti, mitä se oikeastaan tarkoittaa? Neuro viitaa aivoihin ja lingvistinen kieleen. Kyseessä on soveltavan psykologian suuntaus, joka luokitellaan usein new ageksi.  Vaikeasta nimestään huolimatta kyseessä on melko yksinkertainen metodi. NLP on ajattelutapa ja toimintamalli, joka pyrkii auttamaan ihmisiä heidän kehittäessään osaamistaan ja vieläpä ottamaan siitä kaiken irti eri tilanteissa. NLP:ssä on siis kyse siitä, miten ajattelemme ja kommunikoimme, ja miten tämä kaikki vaikuttaa ihmisiin ympärillämme. Perusajatuksena on kasvattaa tietoisuutta omasta toiminnasta ja ajattelusta, jolloin henkilökohtainen muutos helpottuu. NLP:ssä ihmiselle annetaan konkreettisia menetelmiä, joiden avulla tätä tietoisuutta voi lisätä. NLP liitetään usein terapiaan, mutta sitä voidaan hyödyntää myös paremman johtajuuden opettelussa, vuorovaikutustaitojen kehittämisessä ja valmennuksessa. NLP keskittyy kunkin ihmisen osaamiseen ja taitoihin, ja lähestyy ongelmia ja henkilöhistoriaa tarvittavien taitojen ja voimavarojen näkökulmasta. Useat terapeutit ja valmentajat hyödyntävät NLP:tä työssää, mutta eivät noudata puhtaasti alkuperäistä filosofiaa. NLP on myös alkuaikojensa jälkeen jakautunut moniin eri suuntauksiin.

NLP:n historiaa

NLP:n kehittivät 1970-luvun alussa rockmuusikko, matematiikan ja tietojenkäsittelyn opiskelija Richard Bandler sekä radikaalina tunnettu kielitieteen apulaisprofessori John Grinder. Bandler asui opiskeluaikanaan kuuluisan psykiatrin luona vuokralaisena ja hän tutustui samalla psykiatrin laajaan kirjastoon. Bandleria häiritsi psykologissa teoksissa se, ettei niistä löytynyt konkreettisia ratkaisuehdotuksia ongelmatilanteisiin vaan yleensä niissä ohjattiin ainoastaan diagnoosin tekemiseen ja oikean lääkityksen valintaan. Bandler alkoikin itse ottaa selvää, millainen käyttäytyminen johtaa toivotunlaisiin tuloksiin ja miten ihmisen omat ajattelumallit vaikuttavat hänen käytökseensä ja havaintoihinsa. Hän alkoi pitää iltaisin terapiakoulutusta, jossa yhdisti kirjoista oppimiaan taitoja ja omia havaintojaan. Grinder osallistui yhdelle näistä luennoista ja innostui ajatuksesta.

Onnistumisen psykologiaa

Kun Bandler ja Grinder tutustuivat, he alkoivat yhdessä kehittää tätä ajatusta. He aloittivat tutkimalla useita oman alansa huippuosaajia, kuten olympiaurheilijoita, yritysjohtajia ja taiteilijoita ja keskittyivät siihen, minkälaisia ajattelustrategioita he käyttävät. Alansa huiput eivät yleensä joudu tietoisesti ajattelemaan suoritustaan, vaan heidän osaamisensa kumpuaa tiedostamattomalta tasolta. Tämän takia heidän on toisinaan hankalaa opettaa samoja taitoja muille, sillä he eivät itsekään ole selvillä siitä, mikä osa heidän toiminnassaan vaikuttaa lopputulokseen. NLP:ssä ei keskitytä ongelmiin tai niiden historiaan, vaan pyritään tutkimaan, miten onnistumisen kokemukset syntyvät. NLP pohtii sitä, miten ihminen onnistuu luomaan toiseen ihmiseen positiivisen kontaktin, oppii uusia asioita, ratkoo ongelmia tai on esimerkiksi hyvä muistamaan asioita. Metodissa pyritään siis purkamaan ja mallintamaan sitä, miten taidot syntyvät. Vaikka metodi itsessään ei keskity ongelmiin, on sillä hyvä maine pelkojen, ikävien muistojen ja ongelmallisten ajattelumallien muuttamisessa. NLP pyrkii ohjelmoimaan uudelleen aivoihin muodostuneita polkuja, jolloin tulevaisuudessa hankalassa tilanteessa osaakin tehdä toisenlaisen valinnan ja päätyä haluttuun lopputulokseen. NLP:tä onkin toisinaan kuvailtu onnistumisen psykologiaksi.

NLP ei ole selkeä kokonaisuus

NLP on innostunut useita terapeutteja kokeilemaan uusia lähestymistapoja ja sitä on hyödynnetty myös esimerkiksi lukio-opetuksessa. Kritiikkiä metodi on saanut siitä, että sitä on vaikea käsitellä kokonaisuutena, sillä se yhdistelee käsitteitä eri psykologian suuntauksista ja tähän on lisätty Bandlerin ja Grinderin kehittämiä ajatuksia. Tiedemaailmassa muistutetaan myös siitä, ettei NLP:hen sisälly merkittävää tutkimustyötä. Suomessa NLP-yhdistys on toiminut yli 20 vuotta. Se valvoo eri toimijoita ja antaa hyväksyntänsä niille toimijoille, jotka se katsoo päteviksi. NLP:tä kehitetään jatkuvasti ja se täydentyy uusilla ajatuksilla. Perusrakenteet ovat kuitenkin pysyneet samoina sen kehittämisestä lähtien.