Tunteiden hallintaa kannattaa opetella oman elämän helpottamiseks

Tunteiden hallintaa kannattaa opetella oman elämän helpottamiseksi

Tunteiden hallitseminen auttaa selviämään arjen erilaisista tilanteista ja helpottaa monissa tilanteissa omaa olotilaa. Ihmiset ovat hyvin erilaisia temperamenteiltaan ja herkkyydeltään, joten eroamme paljon myös siinä, kuinka voimakkaasti koemme erilaiset tilanteet. Toiselle riita voi olla ilmaa puhdistava pieni hetki, joka menee ohi yhtä nopeasti kuin alkoikin. Toinen taas jää pohtimaan pitkäksi aikaa, mikä kommunikaatiossa meni pieleen ja kokee tilanteen ahdistavana.

Toimi järkevämmin ja tehokkaammin

Tunteiden hallinnassa on kyse siitä, että emme välittömästi reagoi tunteeseen silloin kun se ei tosiasiassa ole tarpeellista. Tähän auttaa se, että kognitiivinen puoli meistä ehtii mukaan eikä toiminta tapahdu ainoastaan tunteen perusteella. Tunteiden hallinta on itseasiassa melko huono termi sille, mistä on kysymys, kun etäännytämme reaktion itse tunteesta. Ennemminkin voisi puhua siitä, että sallii kaikkien tunteiden tulla mutta niille ei tarvitse antaa enempää tilaa tai aikaa kuin ne ansaitsevat, eikä läheskään kaikkeen tarvitse reagoida. Monet vahvatkin tuntemukset ovat hyvin ohimeneviä, eivätkä välttämättä vaadi toimintaa.

Tunteiden hallinta auttaa toimimaan paremmin sellaisissa tilanteissa, joissa pitää pystyä toimimaan todennäköisyyksien ja järkiperäisten ratkaisujen varassa. Tätä vaaditaan esimerkiksi usein lääkäreiltä, lentokapteeneilta tai vaikkapa pörssimeklareilta. Epäselvää on, hakeutuvatko näille aloille nimenomaan sellaiset ihmiset, joilla kognitiivinen puoli on ennestään vahvempi vai kehittyvätkö taidot työn ohessa. Ainakin on todistettu, että tunteiden hallintaa on mahdollista kehittää, vaikka luonne olisikin temperamenttisempi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi erilaisten mindfulness-harjoitusten kautta, mutta myös sopivat harrastukset ovat avuksi.

Sokaiseva raivo johtaa poikkeuksetta huonoihin ratkaisuihin

Väitöstutkimuksen mukaan sellaiset ihmiset, jotka ovat pitkään pelanneet pokeria hallitsevat tunteensa paremmin kuin kokemattomat pelaajat.  Tutkimuksen tekijä, Helsingin yliopistossa aiheesta väitellyt kognitiotieteilijä Jussi Palomäki kertoo, että mitä kypsemmin pelaaja kykenee suhtautumaan tappioihinsa ja tappiota seuranneisiin tunteisiin, sitä todennäköisemmin hän kykenee tulevaisuudessa tekemään matemaattisesti oikeita ratkaisuja. Palomäki keräsi tutkimustaan varten pokerinpelaajien ”tilttitarinoita” eli kertomuksia sellaisista hetkistä, joina pelaaja on tuntenut olevansa sokean raivon vallassa ja on tehnyt siitä johtuen useita tappiollisia päätöksiä peräkkäin. Kokeneemmat pelaajat pääsevät kokemattomia nopeammin ylitse huonoista päätöksistä, välttivät tilttaamisen ja pystyivät jatkamaan sujuvaa peliä. Jos mindfulness-harjoitukset eivät tunnu omilta, voit kokeilla tunteiden hallintaa kotisohvalta käsin vaikkapa nettipokerin avulla PokerStarsissa. Vähitellen huomaat, että pelin kautta opittuja taitoja voi hyödyntää muutenkin tunteiden käsittelyssä.

Samanlaista käytöstä voi havaita esimerkiksi liikenteessä, jossa autoilijoiden tai pyöräilijöiden tieraivo on kaikille tuttu käsite. Normaalissa elämässään autoilija voi olla jopa rauhallinen henkilö, mutta tien päällä auton ratissa ollessaan käytöstavat unohtuvat ja muiden virheet tuntuvat henkilökohtaisilta haasteilta. Raivon noustessa autoilija tekee helposti virheratkaisuja ja tämä lisää entisestään huonoa oloa. Suurimmalla osalla autoilijoista pinna kiristyy joskus liikenteessä ja tuntuu, että tiellä liikkuu itsen lisäksi vain tunareita. Tieraivo saakin yleensä alkunsa siitä, että autoilija kokee oman tehokkaan etenemisensä estyneen jonkun toisen takia. Tieraivoa voi yrittää saada kuriin esimerkiksi laittamalla ajon ajaksi lempimusiikkia soimaan.

Kaikissa tunteita herättävissä tilanteissa on helpompi toimia, mikäli opettelee käsittelemään hankaliakin tunteita. Toiset autoilijat eivät käyttäydy yhtään sen fiksummin, vaikka mielessäsi raivoaisitkin heille. Lisäksi käyttäytymällä itse aggressiivisesti lisää saman tien vaaratilanteiden mahdollisuutta. Puoliso ei muutu vähemmän ärsyttäväksi tai lapset lakkaa kiukuttelemasta sen myötä, että heille huudetaan. On erittäin inhimillistä kokea voimakkaitakin raivon tunteita, mutta tilanteilla on tapana selvitä helpommin jos pystyy estämään itseään toimimasta tunteen mukaan.

Voimakkaatkin tunteet kestävät vain hetken kerrallaan

Miten tunteiden hallintaa voisi sitten parantaa? Tunteita on mahdollista käsitellä vasta, kun ne tunnistaa. Tunteen nimeäminen auttaa sinua tulemaan tietoisemmaksi siitä. Pysähdy siis hetkeksi seuraavan kerran kun tunne ottaa vallan ja pohdi, mistä tässä oikeastaan onkaan kysymys. Vihainen ihminen voi tuntea moniakin tunteita samaan aikaan, usein ainakin ärtymystä, pettymystä, suuttumusta tai epätoivoa. Jos itse tilanteessa tuntuu mahdottomalta pysähtyä, voi tunteita analysoida myös jälkikäteen. Mieti myös, missä tunne fyysisesti tuntuu ja pyri rentouttamaan se kohta, joka tunteen myötä kiristyy.

Muista, että tunteet ovat väliaikaisia vaikka ne olisivat kuinka voimakkaita tahansa. Erittäin voimakkaat kokemukset voivat nousta tunteita pintaan useita kertoja, kuten suru läheisen menettämisestä. Se ei kuitenkaan ole vallalla koko aikaa ja vähitellen kivun pahin terä taittuu. Päivittäiset ärsyynnyksen tunteeet ovat usein suhteettoman voimakkaita ottaen huomioon niiden aiheuttajan ja saatat huomata, että mikäli et anna niille virtaa ruokkimalla niitä reaktioilla, ne menevät ohi yllättävän nopeasti. Ongelmana on vain se, että tunteen vallassa ollessaan on vaikea uskoa, ettei hetken kuluttua tunnu enää samalta. Hyvien tunteiden kohdalla ajatus väliaikaisuudesta auttaa laskeutumista takaisin arkisempiin tunnelmiin ja toisaalta antaa uskoa siihen, että hyviä hetkiä tulee taas lisää.

Tunteita voi myös johdatella parempaan suuntaan

Itseään ja tunteitaan on mahdollista myös harhauttaa, vähän samalla tavoin kuin lasta joka on kiinnittänyt huomionsa tiukasti johonkin ja haluaa vain sen. Kun huomion ohjaa muualle, tunne saattaakin mennä ohi ja unohtua. Jos sinun on vaikea rauhoittua tunnekuohun vallassa ollessasi, voit kokeilla vaikkapa sitä, että otat samaan aikaan reilun kulauksen jotain hyvää juomaa. Makuelämyksen tunne on hetken vahvempi kuin suuttumuksen tunne ja palauttaa asioita oikeisiin mittasuhteisiin. Niin omituiselta kuin se kuulostaakin, myös väkisin hymyileminen auttaa. Aluksi ilme tuntuu hyvin epäluonnolliselta, mutta alkaa sitten väistämättä vaikuttaa olotilaan.

Epätoivottuja tunteita voi paeta myös omaan mieleen rakennettuun turvapaikkaan. Mieti rauhallisella hetkellä jokin sellainen paikka, missä tiedät olevasi aina turvassa. Yritä kuvailla paikkaa itsellesi kaikkia viittä aistia apuna käyttäen, jotta saisit siitä mahdollisimman tarkan vision. Tarvittaessa voit suojata turvapaikkasi vaikka rajoilla, kuten pahoja asioita läpäisemättömällä energiakentällä. Epämiellyttävän tunteen iskiessä turvapaikka on helppo kuvitella uudestaan ja piiloutua sinne rauhoittamaan.

Tunteet tapahtuvat tiedostamattomalla tasolla ja tästä johtuen niiden pahin vihollinen onkin tietoisuus. Kun opettelet olemaan tietoinen tunteistasi ja peloistasi, olet jo hyvässä vauhdissa kohti niiden hallitsemista.